500plus
500+ a niepełnosprawni obywatele.

Witaj drogi Gościu, dziękuję Ci za odwiedzenie mojej strony. Wbrew nazwie ma ona niewiele wspólnego z programem Rodzina 500plus, nie złożysz tu wniosku przez Internet, nie dostaniesz również pieniędzy z programu Dobry Start. Dowiesz się natomiast, czym rząd się nie chwali, czyli jak wygląda życie Osób Niepełnosprawnych w Polsce, a szczególnie najbardziej istotna dla mnie sfera, tzn. rynek pracy.

Wydawało się, że otwarty rynek pracy w większym stopniu spowoduje spadek bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnością. Jednak tak się do końca nie dzieje. Z powodu zrównania dofinansowania „zwinął” nam się trochę chroniony rynek. Wiele zakładów pracy chronionej zrezygnowało z działalności bądź zrezygnowało ze statusu ZPCh i dalej działają jako firmy z otwartego rynku pracy. Tymczasem, mimo wspierania otwartego rynku pracy, bezrobocie ciągle jest wysokie. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych pozostaje na niesatysfakcjonującym poziomie.

Minister Elżbieta Rafalska w 2015 r.

Niestety, piękne deklaracje okazały się fikcją. Jedyne działania na rzecz ON zostały podjęte jako bezpośrednie reakcje na protest Osób Niepełnosprawnych w Sejmie w 2018 r. Rynek pracy ON jest traktowany po macoszemu:

  • 86% środków na dofinansowanie pensji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafiające do firm sprzątająco-ochroniarskich,
  • połowa zatrudnionych ON otrzymująca pensje minimalna (czyli 5-10 razy więcej niż w przypadku pełnosprawnych) 
  • 70% nieaktywność zawodowa (dwukrotnie wyższa niż średnia w Unii Europejskiej),
  • 6% parytet zatrudnienia ON w szeroko pojętej administracji jest fikcją
  • Realna wysokość wsparcia dla pracodawców ON spada z powodu wzrostu płac, wydajność ON nie rośnie zaś


To jednak nie problemy godne zaprzątania uwagi MRPiPS i minister Rafalskiej.

Dlatego właśnie, nie mogąc w żaden sposób zainteresować MRPiPS problematyką rynku pracy ON, postanowiłem stworzyć tę stronę. Chciałbym zestawić na niej skalę działania np. w obszarze 500+ z zaniedbaniami w sferze problemów ON i ich opiekunów, rencistów i emerytów, czyli grup najsłabszych, najbardziej zagrożonych wykluczeniem i biedą. Sam należę do tej grupy, zdobyłem dobre wykształcenie, ale z powodu niepełnosprawności o godnej, dostosowanej pracy i normalnym życiu mogę zapomnieć.