Praca dla niepełnosprawnych na Poczcie Polskiej

Fundacje i programy aktywizacyjne

Doradztwo zawodowe, specjalistyczne szkolenia, staże i zatrudnienie na to w teorii mogą liczyć podopieczni rozlicznych fundacji realizujących programy aktywizacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.  Część z nich realizowana jest za środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), za inne odpowiada Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W praktyce jednak szczytny cel, jakim jest aktywizacja Więcej…