I

75% urzędów nie ma strategii wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (ON), 50% łamie lub omija prawo. 2019, Najwyższa Izba Kontroli (wcześniej 2013, 2007).[1] [2]

II

ON ze schorzeniami specjalnymi nie mają szans na otwartym rynku pracy, są łamane przepisy dot. uprawnień ON. 2019, Państwowa Inspekcji Pracy.[3]

III

Najrzadziej zatrudniane są osoby niewidome (6%), cierpiące na schizofrenię (11%) i z upośledzeniem umysłowym (13%). 2013, dr Dominika Sozańska.[4]

IV

28% osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo, wśród osób z niepełnosprawnością wzroku, tylko 17%. 2019, Elżbieta Rafalska.[5]

V

Polska nie jest gotowa na ON z wykształceniem wyższym, jeżeli są oferty to poniżej kwalifikacji.

2014, 2016, prof. Ewa Giermanowska, dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, dr hab. Mariola Racław, prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys.[6] [7]

VI

Pracodawcy biorą od PFRON pieniądze za osoby funkcjonujące jak w pełni sprawne, a niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym wciąż siedzą w domach. […] niepełnosprawny powinien mieć takie same możliwości awansu zawodowego jak pełnosprawny. […] gdyby […] Stephen Hawking urodził się w Polsce, pewnie nigdy byśmy o nim nie usłyszeli. 2018, prof. Piotr Majcher.[8]

VII

Płaca średnia ON w ramach projektu aktywizacyjnego równa minimalnej – odpowiednio 1.659,37 zł netto  i 1634 zł netto. 2019, Fundacja Aktywizacja.[9]

VIII

Niższe o 1000 zł netto jest wynagrodzenie ON z wykształceniem wyższym od osoby pełnosprawnej, czyli wypłata ok. 2000 zł netto, wobec 3000zł. 2018, dr hab. Chloń-Domińczyk.[10]

IX

Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika postrzegane jest jako wyrównanie ubytku wydajności i powinno być wyższe. 2013, Instytut Pracy i Spraw Społecznych.[11]

X

Głównym motywem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy są korzyści finansowe odnoszone przez pracodawców. Pracodawcy oczekują zwiększenia korzyści finansowych. 2015, dr Dominika Sznajder, prof.  Piotr Bohdanowicz.[12]

XI

Ustawa o rehabilitacji zawodowej ON nie spełnia swojego celu w obszarach wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji- przypomina dzieło Frankensteina. 2019, prof. Paweł Kubicki.[13]

XII

Prawo odpowiedzialne jest za tworzenie sprzyjającego środowiska […] dla pracodawców i niepełnosprawnych […] nie spełnia jednak tych oczekiwań. 2017, dr Ewa Jaglarz.[14]


[1] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html

[2] https://www.nik.gov.pl/plik/id,1840,vp,2151.pdf , https://www.nik.gov.pl/plik/id,5180,vp,6707.pdf

[3] https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/102286,dzialania-pip-na-rzecz-poprawybezpieczenstwa-pracy.html

[4] http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Labor_et_Educatio/Labor_et_Educatio-r2013-t1/Labor_et_Educatio-r2013-t1-s153-166/Labor_et_Educatio-r2013-t1-s153-166.pdf

[5] https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1401877,rafalska-28-proc-osob-niepelnosprawnych-jest-aktywnych-zawodowo.html

[6] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7355/Gaciarz_Rudnicki_Polscy_Niepelnosprawni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[7] http://bc.upjp2.edu.pl/Content/3530/giermanowska_art_wielowymiarowosc.pdf

[8] https://www.rp.pl/Niepelnosprawni/305249985-Niepelnosprawni-potrzebuja-pracy-i-poczucia-godnosci—rozmowa-z-prof-Piotrem-Majcherem.html

[9] https://www.aktywizacja.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Raport-z-badania_losy-OzN_FA_2019.pdf

[10] https://www.ibe.edu.pl/download/PFRON/Raport_Badanie%20sytuacji%20niepełnosprawnych%20absolwentów%20szkół%20wyższych_IBE_STNM.pdf

[11] http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/11/R5_prac_otw_rp_1.pdf

[12] https://www.eksoc.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/streszczenie024.pdf

[13]https://www.msn.com/pl-pl/finanse/finanse-osobiste/ustawa-o-rehablitacji-przypomina-dzieło-frankensteina-30-lat-zmian-w-systemie-pomocy-osobom-niepełnosprawnym/ar-AAClUTY?li=AAaGjkQ&;ocid=1PRCDEFE&;sa=U&;ved=0ahUKEwiMuY6WwvvRAhVIu7wKHYYaD4wQFgjeAjA8&%2525252525252525253Busg=AFQjCNHIqoPJ6Mig59x72a_QcLVvrrpRBw#page=2 

[14] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ssc_2463/c/2463-2301.pdf


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *