Zarabiać godnie jest marzeniem większości społeczeństwa, zadaniem polityków powinno być umożliwianie tego, ale czy dla ON wzrost płacy minimalnej nie oznacza problemów?

Wzrosty płac i inflacja dofinansowania PFRON

Tytuł inflacja dofinansowań z PFRON może być nieco zwodniczy, ale tak właśnie wygląda istota problemu. Nie oszukujmy się: inną wartość miało dofinansowanie w wysokości powiedzmy 1100 czy 1800 złotych przy płacy minimalnej złotych 1600 w 2014 roku. Inną zaś ma dziś przy 2200 złotych a i przy 4000 złotych jego wartość nie wzrośnie. Kiedyś firma oferując coś ponad płacę minimalna miała szanse otrzymać zapisane w ustawie 75 lub 90%. Dziś te wartości spadło około 30% a w 2020 roku dofinansowanie wyniesie maksymalnie 30%…. nic tez nie wskazuje na jego podniesienie. Sytuacja analogiczna jak ze świadczeniem pielęgnacyjnym, którego nie podnoszono do protestu ON w Sejmie przez ponad 10 lat.

… ale wszyscy zarabiają lepiej, są też jeszcze składki na PFRON!

Panuje powszechna opinia, szczególnie wśród polityków, że składki na PFRON, zwane też karami za niezatrudnianie 6% osób z niepełnosprawnosciami, problem rozwiązują. Niestety nie jest to prawda. Po pierwsze składki płacą tylko firmy zatrudniające powyżej 25 pracowników, po drugie są one przedmiotem tak zwanej „optymalizacji składek na PFRON”. Firma zatrudnia więc osobę sprzątającą lub telepracownika, który zapewnia jej odpis w zamian za płace minimalną. Powstają swoiste getta zawodowe dla osób niepełnosprawnych i nie są to zbyt mocne słowa. W 2018 dr Domińczyk-Chłoń opublikowała wyniki badań dot. zarobków ON z wyższym wykształceniem, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, oscylowały one wokół 2000 zł netto. Osoba pełnosprawna zaś zarabiała około 3000 złotych netto.

Wybory parlamentarne i reelekcja kosztem osób niepełnosprawnych

Wnioski pozostawiam czytelnikom, z mojej prywatnej perspektywy właściciel małej firmy prędzej da szanse na pracę ON i dostosuje się, w korporacji niepełnosprawny przepada w odmętach działów rekrutacji. Tylko, niestety, mała firma nie płaci składek na PFRON, właściciela interesują tylko dofinansowania, a przy pewnych schorzeniach nie osiągnie się nigdy 100% wydajności osób pełnosprawnych i rachunek zysków i strat przedsiębiorcy, czyli coś nieuwzględnionego przez PIS z panami Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim na czele, staje się słowem kluczowym. Wybory parlamentarne 2019 są jedną kwestią zasadniczą dla tej partii, a nie działanie dla wszystkich grup społecznych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *