O PFRON w sposób merytoryczny mówi się niewiele. Zwykle, jeżeli już w mediach pojawia się wzmianka, to dotyczy ona PR wywiadu udzielonego przez kogoś z kierownictwa. Tak właśnie narodził się pomysł na ten cykl.

Umocowanie prawne działalności PFRON

PFRON jest de facto organem administracji publicznej wspierającym rehabilitację oraz promującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych (ON). Jego zadania określa ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Działania te są realizowane poprzez tworzenie własnych programów pomocowych lub zlecanie ich partnerom.

Struktura organizacyjna PFRON

Pod względem organizacyjnym, poza centralą PFRON w Warszawie, istnieje 16 oddziałów, po jednym dla każdego województwa:

 • Oddział Dolnośląski, Wrocław
 • Oddział Kujawsko-Pomorski, Toruń
 • Oddział Lubelski, Lublin
 • Oddział Lubuski, Zielona Góra
 • Oddział Łódzki, Łódź
 • •Oddział Małopolski, Kraków
 • Oddział Mazowiecki, Warszawa
 • Oddział Opolski, Opole
 • Oddział Podkarpacki, Rzeszów
 • Oddział Podlaski, Białystok
 • Oddział Pomorski, Gdańsk
 • Oddział Śląski, Katowice
 • Oddział Świętokrzyski, Kielce
 • Oddział Warmińsko – Mazurski, Olsztyn
 • Oddział Wielkopolski, Poznań
 • Oddział Zachodniopomorski, Szczecin

Co warto podkreślić: PFRON jest chyba jedyną z instytucji zatrudniających w szerszym stopniu ON (ok 10% pracowników). Nadal jednak zatrudnienie ON jest warunkowane czynnikami ekonomicznymi, czyli zatrudniani są przede wszystkim „prawie zdrowi z orzeczeniem”.

Jak działa PFRON

Głównym narzędziem umożliwiającym skuteczne działanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest udzielanie wsparcia finansowego. Odbywa się to poprzez:

 • obniżanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowania wynagrodzeń
 • dofinansowanie składek dla osób które podejmują działalność gospodarczą oraz pomoc finansowa w jej uruchomieniu
 • dofinansowanie przystosowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
 • wsparcie w organizacji imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych
 • turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
 • likwidację barier architektonicznych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
 • wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, realizowane obecnie poprzez jednostki samorządowe
 • wsparcie działalności organizacji osób niepełnosprawnych lub działających na ich rzecz

Można więc przyjąć, że od strony formalno-organizacyjnej PFRON ma szerokie możliwości działania, efektom bezstronnie przyjrzymy się w kolejnych wpisach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *