Trwająca już przeszło rok pandemia Covid 19 nie pozostała bez wpływu na sytuację społeczną, kulturalna i ekonomiczną. Dotyczy to nie tylko osób niepełnosprawnych, lecz i całego społeczeństwa.

Szczególnie istotny jest wpływ pandemii na sytuację ekonomiczną i aspekty związane z kontaktami międzyludzkimi. Z jednej bowiem strony niepewność związana z przyszłością, a z drugiej przymusowa izolacja, negatywnie wpływają na zdrowie i nastrój. Wielu spośród przedsiębiorców zostało doprowadzonych do alternatywy: łamać prawo, czy pogodzić się z zamknięciem biznesu i bankructwem. Wiele spośród osób, szczególnie młodych, a więc uczących się, bardzo źle znosi pozbawienie kontaktów towarzyskich. Również i oferta kulturalna uległa ograniczeniu, nie działają, lub w bardzo ograniczonym zakresie, kina, teatry czy biblioteki. Natomiast zamknięte siłownie i praca zdalna są przesłankami do późniejszych problemów zdrowotnych z otyłością. Taki jest krajobraz po roku, co będzie dalej, zobaczymy!